Zřeknutí se odpovědnosti

Zřeknutí se odpovědnosti

Naše společnost provozující eshop www.semenacannabis.cz  nabízející semena konopí pouze pro sběratelské, investiční nebo dekorační účely a nepodporuje, ani nelegitimizuje jejich pěstování pro konzumaci nebo jakýkoliv nelegální účel

Prodej konopných semen inzerovaných na e-shopu www.semenacannabis.cz je pouze za účelem investičním nebo sběratelským účelům. Důrazně upozorňujeme, že v případě porušení této prodejní podmínky kupující nese plnou odpovědnost za případný střet s platnými zákony, na což byl během procesu objednávky opakovaně informován. Pěstování konopí v České republice je dle zákona č. 366/2021 Sb.  povoleno v případě měnší hodnoty než THC 1% v rostlině konopí. Legislativně se tak jedná o technické konopí a je možné ho pěstovat až do plochy 100m2 legálně. Vše nad tuto hodnotu je bez patřičného povolení zakázáno a to i včetně jediné rostliny. Upozornění o omezeních, předpisech a zákonech souvisejících s pěstováním konopí v České republice sou uvedeny u každého produktu stránkách, všeobecných podmínkách, zřeknutí se odpovědnosti na stránkách internetového obchodu www.semenacannabis.cz a jsou zasílány i s produkty na přibalením letáku. Zákazník se nákupem zavazuje, že semena nebudou zneužita. Všechny produktové informace a obrázky jsou pouze informativní a nemají v žádném případě za cíl nabádat k pěstování konopí. Jsou převzaty od výrobce a semena jsou zasílány v originálním a neporušeném balení v jakém jsme je nakoupili od výrobce nebo dodavatele. V případě nesouhlasu s uvedenými podmínkami je možné nám semena zaslat v neporušeném obalu zpět a bude vrácena plná kupní cena.

Jako prodejce těchto semen nepřijímáme žádnou odpovědnost za to, k čemu si kupující tyto produkty kupuje. Je výhradně kupujícího právo a volba jak s těmito produkty naloží stejně jako s jakýmkoliv jiným produktem, který nakoupí kdekoliv jinde. Kupující má plnou svobodu rozhodovat o legálnosti dalších kroků a je plně zodpovědný za dodržování platných právních předpisů a zákonů v souvislosti s těmito kroky.  Jako prodejce nemáme jinou možnost jak více zákazníka na tuhle skutečnost informovat. 

Doporučujeme kupujícímu, aby se kdykoli informoval o právních předpisech v zemi nákupu. Kupující je odpovědný za účelem dodržení zákonných ustanovení o nákupu, dovozu a kontrole celních předpisů před zadáním objednávky.

Všechny naše dodávky podléhají našim „Obecným prodejním podmínkám“. Všechny informace a obrázky zobrazené na tomto webu slouží pouze pro ilustraci a jsou převzaty od výrobců. Všechny výrobce je možné dohledat zde : Prodávané značky | SEMENACANNABIS.CZ

Tato webová stránka je určena pro dospělé (18+) a poskytuje obsah / produkty související s konopím. Používáme cookies, abychom zajistili, že na našem webu získáte nejlepší zážitek. Některé soubory cookie na tomto webu jsou nezbytně nutné a nelze je deaktivovat. Veškeré informace poskytované na této webové stránce jsou určeny pouze pro zábavu a vzdělávací účely.

Kliknutím na 18 let nebo starší berete na vědomí následující:

- Je mi 18 nebo více let a vím, že tento web poskytuje obsah / produkty související s konopím.

- Žiji v zemi, kde je legální prohlížet informace o konopí.

- Nebudu používat informace poskytnuté na tomto webu k žádným nezákonným činnostem.

- Souhlasím s povolením ukládání cookies z této webové stránky do mého počítače.

 

Subjekty ve smyslu paragrafu 29 zákona OPL, č. 167/1998 Sb. (do 0,3% THC), resp. na základě povolení Ministerstva zdravotnictví k zacházení s návykovými látkami a udělené licence od Státního Ústavu Kontroly Léčiv. Povolení k zacházení se nevyžaduje pro činnost právnických nebo fyzických osob, které zřizují soudně toxikologické laboratoře, laboratoře zdravotních ústavů, specializovaná diagnostická, vědecko-výzkumná a výuková pracoviště vysokých škol a specializovaná diagnostická a vědecko-výzkumná pracoviště Akademie věd České republiky, jejichž seznam stanoví Ministerstvo zdravotnictví vyhláškou. Žádost o zařazení do tohoto seznamu a žádost o změnu údajů uvedených v seznamu se podává na formuláři vydaném Ministerstvem zdravotnictví. Povolení k zacházení se nevyžaduje pro osoby provozující lékárnu, které nabývají, pozbývají a skladují návykové látky uvedené v přílohách č. 3 a 4 nařízení vlády o seznamu návykových látek za účelem jejich dodání osobám shora uvedeným. Ministerstvo zdravotnictví může stanovit vyhláškou další případy, kdy se k zacházení s návykovými látkami a přípravky nevyžaduje povolení k zacházení. Zákaz platí pro ostatní subjekty ve smyslu § 24 písmena (a) zákona OPL.