Zřeknutí se odpovědnosti

Semena konopí jsou nabízena pouze jako suvenýry nebo jako kolekce . Tato semena nejsou určena k použití k nezákonným praktikám. Semena konopí nelze ve většině evropských zemí naklíčit. 

Neprodáváme osobám mladším 18 let! 

Výrobce a prodejce těchto semen nepřijímá žádnou odpovědnost za to, co ostatní dělají s těmito sběratelskými předměty.

Doporučujeme kupujícímu, aby se kdykoli informoval o právních předpisech v zemi nákupu. Je odpovědností společnosti Méně Za účelem dodržení zákonných ustanovení o nákupu, dovozu a kontrole celních předpisů před zadáním objednávky.

Všechny naše dodávky podléhají našim „Obecným prodejním podmínkám“. Všechny informace a obrázky zobrazené na tomto webu slouží pouze pro ilustraci.

Tato webová stránka je určena pro dospělé (18+) a poskytuje obsah / produkty související s konopím. Používáme cookies, abychom zajistili, že na našem webu získáte nejlepší zážitek. Některé soubory cookie na tomto webu jsou nezbytně nutné a nelze je deaktivovat. Veškeré informace poskytované na této webové stránce jsou určeny pouze pro zábavu a vzdělávací účely.

Kliknutím na 18 let nebo starší berete na vědomí následující:

- Je mi 18 nebo více let a vím, že tento web poskytuje obsah / produkty související s konopím.

- Žiji v zemi, kde je legální prohlížet informace o konopí.

- Nebudu používat informace poskytnuté na tomto webu k žádným nezákonným činnostem.

- Souhlasím s povolením ukládání cookies z této webové stránky do mého počítače.

 

Subjekty ve smyslu paragrafu 29 zákona OPL, č. 167/1998 Sb. (do 0,3% THC), resp. na základě povolení Ministerstva zdravotnictví k zacházení s návykovými látkami a udělené licence od Státního Ústavu Kontroly Léčiv. Povolení k zacházení se nevyžaduje pro činnost právnických nebo fyzických osob, které zřizují soudně toxikologické laboratoře, laboratoře zdravotních ústavů, specializovaná diagnostická, vědecko-výzkumná a výuková pracoviště vysokých škol a specializovaná diagnostická a vědecko-výzkumná pracoviště Akademie věd České republiky, jejichž seznam stanoví Ministerstvo zdravotnictví vyhláškou. Žádost o zařazení do tohoto seznamu a žádost o změnu údajů uvedených v seznamu se podává na formuláři vydaném Ministerstvem zdravotnictví. Povolení k zacházení se nevyžaduje pro osoby provozující lékárnu, které nabývají, pozbývají a skladují návykové látky uvedené v přílohách č. 3 a 4 nařízení vlády o seznamu návykových látek za účelem jejich dodání osobám shora uvedeným. Ministerstvo zdravotnictví může stanovit vyhláškou další případy, kdy se k zacházení s návykovými látkami a přípravky nevyžaduje povolení k zacházení. Zákaz platí pro ostatní subjekty ve smyslu § 24 písmena (a) zákona OPL.