VÝPRODEJ SEMEN v kategorii semena akce - výprodej

Co znemanají zkatky u semínek konopí F1, S1, IBL, H, R1…a jejich význam

Na trhu je dneska nepřeberné množství dostupných semínek marihuany a konopí. Vyznat se v tom není úpně těžké, ale jsou zde občas různé zktratky, které je potřeba si objasnit co znamenají. 

Zkratky Používané u Konopných Genetik

Konopné genetiky používají různé zkratky k označení specifických vlastností a metod šlechtění. Níže je podrobněji popsáno sedm klíčových zkratek.

1. F1 (First Generation Hybrid):

 • Význam: F1 označuje první generaci hybridních semen, které vznikly křížením dvou geneticky odlišných rodičovských odrůd.
 • Popis: Semena F1 jsou první generací potomků z křížení dvou čistokrevných (homozygotních) rodičů. Výhodou F1 hybridů je často tzv. hybridní síla nebo heterozis, která vede k větší vitalitě, rychlejšímu růstu a vyšším výnosům ve srovnání s rodiči. F1 hybridy jsou obvykle velmi jednotné, což znamená, že rostliny vypěstované z těchto semen budou mít velmi podobné vlastnosti, což je výhodné pro komerční pěstování.

2. S1 (Selfed 1st Generation):

 • Význam: S1 označuje první generaci samoopylených rostlin.
 • Popis: Vytvoření S1 semen zahrnuje samoopylení jedné rostliny, což znamená, že rostlina je opylována vlastním pylem. Tento proces se často používá k produkci feminizovaných semen, která mají velmi vysokou pravděpodobnost, že budou produkovat pouze samičí rostliny. Samoopylení může být prováděno také za účelem stabilizace určitých vlastností v odrůdě nebo pro zachování specifických genetických rysů.

3. IBL (Inbred Line):

 • Význam: IBL označuje čistou linii získanou dlouhodobým inbreedingem (křížením uvnitř stejné linie).
 • Popis: Inbred Line je geneticky stabilní linie, která byla vytvořena opakovaným křížením rostlin uvnitř stejné linie po několik generací. Tento proces vede k homogenitě a konzistenci v genetickém materiálu, což je důležité pro předvídatelnost a stabilitu odrůdy. IBL odrůdy jsou ideální pro další šlechtění, protože jejich genetické vlastnosti jsou dobře známé a stabilní.

4. BX (Backcross):

 • Význam: BX označuje zpětné křížení, kdy je potomstvo kříženo zpět s jedním z rodičů.
 • Popis: Backcrossing je technika používaná k upevnění určitých genetických vlastností v potomstvu. Proces zahrnuje křížení potomků zpět s jedním z původních rodičů, čímž se zvyšuje podíl genetického materiálu daného rodiče v následných generacích. BX1 znamená, že první generace potomků byla zkřížena zpět s rodičem; BX2 by znamenalo, že druhá generace byla znovu zkřížena zpět s původním rodičem, a tak dále. Tento proces se často opakuje, dokud se nedosáhne požadované stability a homogenity vlastností.

5. F2, F3, F4 (Second, Third, Fourth Generation Hybrids):

 • Význam: Označují následné generace po F1.
 • Popis: F2 je druhá generace hybridních semen, která vznikla křížením dvou rostlin z první generace (F1). Každá další generace (F3, F4 atd.) vzniká křížením rostlin z předchozí generace. Každá nová generace může vykazovat větší genetickou variabilitu, což může vést k širší škále fenotypů. Šlechtitelé často vybírají nejlepší rostliny z těchto generací pro další křížení, aby dosáhli požadovaných vlastností.

6. R1 (Reversed 1st Generation):

 • Význam: R1 označuje první generaci semen získaných z reverzní (obrácené) rostliny.
 • Popis: Reverzní šlechtění zahrnuje chemickou úpravu samičí rostliny tak, aby produkovala pyl. Tento pyl se pak používá k opylování jiné samičí rostliny, což vede k produkci feminizovaných semen. R1 semena jsou výsledkem tohoto procesu a mají vysokou pravděpodobnost, že budou produkovat pouze samičí rostliny. Tento proces je oblíbený mezi pěstiteli, kteří chtějí zajistit maximální výnos bez rizika produkce samčích rostlin.

7. H (Hybrid):

 • Význam: Označuje hybridní genetiku, která je kombinací dvou nebo více různých odrůd.
 • Popis: Hybridi jsou výsledkem křížení různých odrůd konopí, aby se dosáhlo kombinace žádoucích vlastností, jako je vysoký výnos, specifický terpenový profil nebo odolnost vůči chorobám. Hybridní rostliny mohou být buď převážně indica, sativa, nebo mohou mít vyvážený mix obou. Hybridi jsou často šlechtěni za účelem optimalizace výkonu a přizpůsobení se různým podmínkám pěstování. Například některé hybridní odrůdy mohou být navrženy pro pěstování v indoor prostředí, zatímco jiné jsou lépe přizpůsobeny outdoor podmínkám.

Tyto zkratky a metody šlechtění jsou klíčové pro porozumění a navigaci v konopném průmyslu. Každá metoda přináší různé výhody a výzvy a pochopení těchto konceptů je zásadní pro úspěšné pěstování a šlechtění konopí.