Medical Cannabis Bike Tour 2020: Hurá do sedla!

Sedmý ročník této tour tentokrát proběhne na území Belgie a Francie. Začíná se slavnostně 20. dubna (4/20 aneb mezinárodní den konopí!) v belgickém Bruselu, pak se 21. dubna dává celý peloton do pohybu a 23. dubna tour končí v Paříži.

Léčba rakoviny

Během posledních let MCBT nabyla na popularitě a stala se jednou z největších celosvětových konopně-sportovních akcí. Díky podpoře legalizačních aktivistů získala velké renomé a nakonec i finanční podporu od firem z konopného sektoru. Od roku 2012 se MCBT podařilo získat ze sponzorských darů již 400 tisíc euro. Získané prostředky slouží k financování nezávislé klinické studie zkoumající účinnost kanabinoidů THC a CBD při léčbě rakoviny v kombinaci s dalšími typy protirakovinné léčby. Všechno začalo před lety tím, že se organizátoři Luc Krol (Paradise Seeds) a Matej Snail (Snail Rolling Papers) dočetli o výzkumu týmu dr. Manuela Guzmana a dr. Guillerma Valesca na Komplutenské univerzitě v Madridu. Ti se dnes již dvacet let zabývají studiem potenciálu konopí při léčbě glioblastomy (rakoviny mozku). Právě jejich laboratoř kdysi upozornila, že kanabinoidy podle všeho dokážou ničit rakovinné buňky a připravit je o živiny potřebné k růstu. Mnoho onkologických pacientů přitom umírá v důsledku metastáze nádorů do ostatních částí těla. Kanabinoidy se však zdají mít schopnost účinně bránit této migraci rakovinných buněk.

Přelomová studie

MCBT se proto rozhodla financovat nezávislou klinickou studii s více než třiceti pacienty ve španělských nemocnicích pod dohledem GEINO (Skupina pro neuro-onkologický výzkum). Při studii se budou používat extrakty přírodního původu obsahující THC i CBD. Cílem bude prozkoumat účinnost kanabinoidní léčby souběžně kombinované s ozařováním a chemoterapií s temozolomidem. Jedná se o přelomový výzkum. Do konopného sektoru dnes sice vstupuje celá řada velkých farmaceutických korporací, avšak většina klinických studií zaměřených na konopnou léčbu se věnovala především mírnění bolest a paliativní péči.


Získané prostředky slouží k financování nezávislé klinické studie zkoumající účinnost THC a CBD při léčbě rakoviny.


 

 

 

Schopností kanabinoidů cíleně působit na nádory se na této úrovni dosud nikdo nezabýval, takže půjde o první klinickou studii zkoumající úspěšnost konopí coby léku první volby při léčbě nádorových onemocnění. Dr. Guillermo Velasco z katedry biochemie a molekulární biologie na Komplutenské univerzitě v Madridu, jenž na celou studii dohlíží, poznamenal: „Přípravy na studii nám trvaly déle, než jsme čekali, ale v roce 2020 bychom měli konečně začít. Jedná se o jedinečný výzkum, k jehož uskutečnění zásadním způsobem přispěli hlavní sponzoři celé tour. Má potenciál zásadně ovlivnit názor lékařské veřejnosti na možnosti léčby rakoviny konopím.“ Dr. Velasco je optimistou a věří, že studie přinese pozitivní výsledky, nicméně konopí nepovažuje za „zázračný lék“ a spíše ho vnímá jako užitečné rozšíření arzenálu zbraní, s nimiž se dá bojovat proti rakovině.


 

Na sedle do kolébky

Hlavní organizátor MCBT Luc Krol prohlásil: „Jsme strašně rádi, že se po dvouleté pauze vracíme do sedla. Je to skvělá akce a její poslání je čím dál více naléhavější – i dnes, kdy se do konopného průmyslu zapojují i veliké mezinárodní společnosti. Tahle iniciativa vyrůstá zespoda a je výrazem sounáležitosti, která panuje v konopné komunitě. Snažíme se jít příkladem, a to platí i u letošní belgicko-francouzské tour. Kromě toho jsme samozřejmě rádi, že cílovou destinací je země, která je kolébkou tohoto sportu!“ V předchozích ročnících tour zavítala na území Španělska, Nizozemska, Německa, Rakouska, Česka, Itálie a Slovinska.

420 km za tři dny

Máte-li zájem stát se sponzory či se zúčastnit přímo jako jezdci, na stránkách www.medicalcannabis-biketour.com se dozvíte více o celé organizaci a jejích cílech. Letošní ročník má obzvláštní váhu, protože začíná v Bruselu, kde sídlí významné instituce Evropské unie. Této „konopné Tour de France“ se sice účastní borci různých jezdeckých schopností, nicméně asi bude zapotřebí být v jakési základní kondici. Přece jen bude nutno zdolat „symbolických“ 420 kilometrů během pouhých tří dní!