CBD Vaporizace podporuje rychlejší aktivaci CBD

CBD vaporizace - maximalizujte bio dostupnost CBD

Pouze určité procento zkonzumovaného CBD se dostane do vašeho krevního řečiště a bude mít na tělo účinek. Toto procento se vědecky nazývá biologická dostupnost, a biologická dostupnost CBD se liší podle způsobu užívání – některé jsou účinnější, než jiné.

Vezměte si, že biologická dostupnost orální konzumace je okolo 15 procent – to znamená, že pouze jedna sedmina z dávky bude vaším tělem využita. Takže, co s tím?

CBD je hydrofobní látka, která má v tomto důsledku omezenou rozpustnost. Abyste měli lepší představu, co to znamená, zkuste rozmíchat olej s octem. Uvidíte, že většina oleje se zkrátka nerozpustí. Protože CBD se musí vstřebat do krevního oběhu, aby se mohlo navázat na cannabinoidní receptory a účinkovat, jsou jeho hydrofobní vlastnosti trochu problematické.

Poté, co se vyloučí z vašeho krevního oběhu, skončí většina CBD, které zkonzumujete, v tukových tkáních vašeho těla. V takovém případě je pak jeho biologická dostupnost ještě dále snížena, a účinné látky se nemohou přenášet po těle a fungovat tak, jak by správně měly.

Když přípravky s CBD konzumujete, musí účinné látky projít skrze játra, než se dostanou do krevního řečiště. Játra absorbují CBD a orgánové enzymy také během tohoto procesu rozbíjejí molekuly – oboje biologickou dostupnost CBD snižuje a je to známo pod názvem „efekt prvního průchodu“. Játra oslabují účinnost a sílu mnoha biologicky aktivních látek.

Vaporizace CBD maximalizuje jeho účinek

Není žádný důvod, abyste se jednoduše smířili se snížením biologické dostupnosti kvůli orálnímu podání a platili za CBD víc, než musíte. Přechod na vdechování páry je fantastický způsob, jak dostat do krevního oběhu větší množství CBD, protože díky celému procesu získá CBD hydrofilnější vlastnosti. Technicky můžete stejného efektu dosáhnout i bez vaporizace, ale bude k tomu zapotřebí použití lipozomů nebo cyklodextrinů – a to nezní běžnému uživateli CBD příliš lákavě. Naproti tomu vdechování páry škodlivý „efekt prvního průchodu“ dokáže skoro úplně odstranit.

Když vdechujete páru s obsahem CBD, dostane se nejprve do plic, a tam je hned rozpuštěna do krevního řečiště. Játra a střeva nehrají v procesu žádnou roli a tak k „efektu prvního průchodu“ vůbec nedochází. Biologická dostupnost CBD je tak téměř třikrát vyšší, okolo 50-60 procent.


Jaký to má na tělo účinek? V podstatě to znamená, že už pouhých 10mg vdechnutého CBD bude mít stejný účinek jako 30 nebo 40 mg CBD, které spolknete. Proto se dostaví stejné účinky už při mnohem nižší dávce – skvělá zpráva pro všechny, kteří chtějí ušetřit, nebo kteří do sebe chtějí dostat vysokou dávku CBD v krátkém čase. Někteří výrobci nyní zkoumají možnosti nanotechnologie, které by mohly biologickou dostupnost CBD ještě dále zvýšit.

Vaporizace podporuje rychlejší aktivaci CBD

Kromě silnějšího účinku se při elektronickém kouření CBD také mnohem rychleji aktivuje, protože se do krevního oběhu dostává okamžitě po vdechnutí, místo aby muselo projít zažívacím traktem.Vdechování buď e-kapaliny, nebo CBD koncentrátů dokáže zrychlit dobu aktivace dokonce o víc, než o hodinu. Nejrychlejší a nejúčinnější způsob podání, vdechování páry s CBD, je také mnohem zdravější než klasické kouření, které se používalo v dřívějších dobách.

Shrnutí vaporizace s CBD

Pokud máte chuť začít vaporizovat CBD, je velmi důležité se seznámit s výrobkem, který používáte. Průmyslové odvětví a trh s CBD nejsou ještě řádně regulovány – a pokud nevíte přesně, od koho nakupujete, můžete se setkat s výrobky pochybné kvality, složení nebo dokonce i bezpečnosti při používání. Tady pak přichází na scénu Zelená Země. Prodáváme pouze ty nejlepší značky elektronických zařízení a vaporizérů na CBD, a zákazníci si tak mohou být stoprocentně jistí, že dostanou pouze špičkovou kvalitu a konzistentní výsledky.